Minieskari
Päivän kirjaimet


VÄRITÄ KIRJAIMET:

Kirjain

-OSA 5-

O o

L l

Kirjain

 


Pallo
P A L L O

TEHTÄVÄ: Etsi kaikki kolme PALLO -sanaa alapuolelta.

PALLO

LUU

LOPPU

LUKKO

PALLO

PULLO

OLI

LIPPU

PALLO


Välitehtävä: Lallatelkaa haluamallanne sävelellä ällä-lallatuksia
- ällä ja aa, lallallaa; ällä ja oo, lollolloo; ällä ja ii, lillillii jne.